ΘΕΟΔΩΡΟΓΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 49167, Fide: 25882333

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 899 0
2020B 899 10
2020A 935 10
2019B 915 10
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -