ΑΝΔΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΙΣΣΑΙΟΣ

Η/Γ: 09/2004, ΕΣΟ: 49195 | Fide: 25883844 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1004 0
2023Α 1004 0
2022B 1004 0
2022A 1004 0
2021B 1004 0
2021A 1004 0
2020B 1004 0
2020A 1004 1
2019B 1007 9
2019A 1027 5
2018B 1029 16
2018A 938 11
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -