ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΛΙΚΗ

Η/Γ: 12/2007, ΕΣΟ: 49295, Fide: 25887688

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 1054 0
2020B 1054 0
2020A 1054 0
2019B 1054 4
2019A 1078 17
2018B - 2
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι