ΣΠΑΓΚΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 04/2011, ΕΣΟ: 49402 | Fide: 25876384 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1461 31
2023B 1529 32
2023Α 1255 12
2022B 1197 16
2022A 1184 26
2021B 872 9
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -