ΣΑΚΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Η/Γ: 06/2006, ΕΣΟ: 49574, Fide: 25875345

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 1
2017B - 1
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι