ΛΙΖΑΡΔΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 12/2008, ΕΣΟ: 49897 | Fide: 42111250 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1112 1
2021B 1132 5
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -