ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Η/Γ: 01/1974, ΕΣΟ: 49947 | Fide: 25880020 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1266 5
2023B 1252 5
2023Α 1224 6
2022B 1166 8
2022A 1223 18
2021B 1038 32
2021A 1234 0
2020B 1234 9
2020A 1170 15
2019B 1269 33
2019A 1064 13
2018B 1050 5
2018A 1052 13
2017B 1085 18
2017A 1164 5
2016B - 0
Παλαιότερα -