ΔΡΟΓΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 06/2009, ΕΣΟ: 50291 | Fide: 25884263 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1100 0
2023Α 1100 10
2022B 1044 4
2022A 966 10
2021B 970 11
2021A 894 0
2020B 894 0
2020A 894 7
2019B 874 9
2019A 922 2
2018B 899 11
2018A 860 0
2017B 830 10
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -