ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 50322 | Fide: 25878050 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 927 0
2023B 927 0
2023Α 927 0
2022B 927 0
2022A 927 0
2021B 927 0
2021A 927 0
2020B 927 0
2020A 927 7
2019B - 4
2019A - 3
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
Παλαιότερα -