ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΙΣΑΒΕΛΛΑ-ΜΑΡΙΑ

Η/Γ: 11/1990, ΕΣΟ: 50324 | Fide: 25866460 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1203 0
2023Α 1203 3
2022B 1207 13
2022A 1207 18
2021B 1151 4
2021A 1188 0
2020B 1188 0
2020A 1188 8
2019B 1154 12
2019A 1032 13
2018B 1070 11
2018A 1007 10
2017B 1007 12
2017A 1159 7
2016B - 0
Παλαιότερα -