ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 50975, Fide: 25895192

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 1690 23
2020A 1557 21
2019B 1538 23
2019A 1395 37
2018B 1273 17
2018A 1223 15
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -