ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Η/Γ: 06/2008, ΕΣΟ: 50975 | Fide: 25895192 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1762 44
2023Α 1870 28
2022B 1649 53
2022A 1761 46
2021B 1632 23
2021A 1690 0
2020B 1690 23
2020A 1557 21
2019B 1538 23
2019A 1395 37
2018B 1273 17
2018A 1223 15
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -