ΜΗΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΕΥΘΥΜΙΟΣ

Η/Γ: 12/2002, ΕΣΟ: 51236, Fide: 25875957

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
Παλαιότερα -