ΤΣΑΜΟΓΛΟΥ ΙΑΣΩΝ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 10/2006, ΕΣΟ: 51560, Fide: 42102405

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -