ΛΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Η/Γ: 10/2008, ΕΣΟ: 51947, Fide: 25882139

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 841 1
2021A 853 0
2020B 853 0
2020A 853 2
2019B 830 0
2019A 830 8
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -