ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 52120 | Fide: 42104688 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1389 20
2023Α 1296 10
2022B 1197 12
2022A 1129 6
2021B 1112 14
2021A 973 0
2020B 973 0
2020A 973 2
2019B 932 9
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 1
Παλαιότερα -