ΜΑΥΡΟΓΕΩΡΓΟΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 01/2010, ΕΣΟ: 52120, Fide: 42104688

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A 973 0
2020B 973 0
2020A 973 2
2019B 932 9
2019A - 1
2018B - 0
2018A - 1
Παλαιότερα -