ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 52539 | Fide: 42113695 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1022 6
2023B 954 3
2023Α 944 3
2022B 876 10
2022A 860 6
2021B 865 6
2021A 866 0
2020B 866 0
2020A 866 0
2019B 866 5
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -