ΤΖΙΜΑ ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΑΝΝΑ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 52540 | Fide: 25892533 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1364 11
2023B 1326 16
2023Α 1181 13
2022B 1065 17
2022A 977 16
2021B 920 8
2021A 868 0
2020B 868 7
2020A 890 1
2019B 830 7
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
Παλαιότερα -