ΜΕΤΟΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 52719 | Fide: 42116260 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 993 8
2023B 1009 1
2023Α 1019 3
2022B 968 2
2022A 976 0
2021B 976 2
2021A 985 0
2020B 985 0
2020A 985 8
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -