ΜΕΤΟΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 01/2009, ΕΣΟ: 52719, Fide: 42116260

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 976 2
2021A 985 0
2020B 985 0
2020A 985 8
2019B - 4
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -