ΡΟΥΓΚΑΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 11/2013, ΕΣΟ: 52875, Fide: 42120608

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -