ΚΩΣΤΕΑΣ ΦΡΙΞΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 52895, Fide: 42118166

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -