ΚΩΣΤΕΑΣ ΦΡΙΞΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 04/2008, ΕΣΟ: 52895 | Fide: 42118166 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1462 9
2023Α 1396 10
2022B 1304 27
2022A 1320 4
2021B 1344 14
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 1
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -