ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 05/1980, ΕΣΟ: 52904 | Fide: 42114438

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1018 0
2021B 1018 0
2021A 1018 0
2020B 1018 0
2020A 1018 0
2019B 1018 5
2019A 968 14
2018B - 3
Παλαιότερα -