ΜΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 52993 | Fide: 42113865 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 986 11
2022B 984 4
2022A 977 4
2021B 925 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -