ΜΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ

Η/Γ: 11/2010, ΕΣΟ: 52993, Fide: 42113865

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B 925 6
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -