ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η/Γ: 08/2013, ΕΣΟ: 53199, Fide: 42122309

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι