ΜΑΡΟΥΣΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ

Η/Γ: 05/2007, ΕΣΟ: 53467, Fide: 42135710

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -