ΛΕΛΕΝΤΖΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Η/Γ: 02/2008, ΕΣΟ: 53555 | Fide: 42123453 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1376 29
2023Α 1133 20
2022B 1230 10
2022A 1224 15
2021B 1079 2
2021A 1019 0
2020B 1019 4
2020A 983 8
2019B 961 6
2019A - 0
2018B - 0
Παλαιότερα -