ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 05/2013, ΕΣΟ: 54473 | Fide: 42131855 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1246 16
2023Α 1066 13
2022B 1084 19
2022A 1120 30
2021B 988 13
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -