ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ ΠΕΤΡΟΣ

Η/Γ: 05/2013, ΕΣΟ: 54473, Fide: 42131855

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2021A - 0
2020B - 2
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -