ΓΑΒΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Η/Γ: 05/2009, ΕΣΟ: 55260 | Fide: 42140668 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1130 0
2023B 1130 0
2023Α 1130 0
2022B 1130 0
2022A 1130 5
2021B - 0
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 0
2019B - 0
Παλαιότερα -