ΑΡΓΥΡΟΥΔΗ ΝΕΦΕΛΗ

Η/Γ: 08/2009, ΕΣΟ: 55295 | Fide: 42133491 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 897 0
2022A 897 11
2021B 885 7
2021A - 0
2020B - 0
2020A - 4
2019B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι