ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 03/2002, ΕΣΟ: 55504 | Fide: 42142466 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1571 25
2023B 1452 24
2023Α 1472 20
2022B 1407 22
2022A 1404 11
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι