ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Η/Γ: 03/2002, ΕΣΟ: 55504 | Fide: 42142466 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1404 11
2021B - 0
2021A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι