ΔΑΡΑΞΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Η/Γ: 03/2009, ΕΣΟ: 55768 | Fide: 42146925 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -