ΑΝΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η/Γ: 06/2005, ΕΣΟ: 55884 | Fide: 42146860 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1146 5
2021B - 3
Παλαιότερα -

Σύλλογοι