ΜΠΙΛΙΚΑΪΔΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Η/Γ: 05/2012, ΕΣΟ: 55972 | Fide: 42147050 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 830 8
2023B - 0
2023Α - 0
2022B - 0
2022A - 0
2021B - 0
Παλαιότερα -