ΜΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Η/Γ: 09/2003, ΕΣΟ: 56046 | Fide: 42148774 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 874 2
2023Α 880 4
2022B 894 13
2022A - 3
2021B - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι