ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΗΝΑ

Η/Γ: 08/2008, ΕΣΟ: 56386 | Fide: 42158524 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 859 9
2023Α 849 16
2022B 830 8
2022A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι