ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Η/Γ: 07/2012, ΕΣΟ: 57084 | Fide: 42160820 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2024A 1273 19
2023B 1095 38
2023Α 1084 7
2022B - 1
Παλαιότερα -