ΤΣΑΜΠΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΔΩΡΟΘΕΟΣ

Η/Γ: 11/2008, ΕΣΟ: 58253 | Fide: 42174422 | Τέλος Εγγραφής/Ανανέωσης Δελτίου Πληρωμένο

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1261 7
2023Α - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι