11ο ΑΤ.ΠΡΩΤ. ΕΦΗΒΩΝ -18 - ΠΡΟΚΡ. ΑΝ.ΜΑΚΕΔ.-ΘΡΑΚΗΣ

Ελβετικό 5 γύρων, ΚΑΒΑΛΑ

Κωδικός: 109/1

Ημ/νίες: 30/11/2007 - 08/12/2007