ΚΥΠΕΛΛΟ ΑΧΑΪΑΣ "Ο ΠΑΤΡΕΥΣ" - 1

Ελβετικό 4 γύρων, ΠΑΤΡΑ

Κωδικός: 110/287, Α

Ημ/νίες: 03/10/2008 - 25/10/2008