ΝΕΑΝΙΚΟ ΕΣ. ΠΡΩΤ. ΣΚΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - 2ο ΤΜΗΜΑ

Ελβετικό 9 γύρων, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ

Κωδικός: 111/193

Ημ/νίες: 09/01/2009 - 01/06/2009

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΟΡΦΕΑΣ 1 9 0 6 1 11 1 5 ½ 7 1 10 0 3 1 2 1 13
2 ΔΙΓΕΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1 10 1 5 0 7 ½ 3 1 12 0 6 0 4 0 1 0 16
3 ΚΑΝΕΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 1 11 1 8 0 6 ½ 2 1 4 1 7 1 1 ½ 5 1 10
4 ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ 1 12 0 7 1 9 0 10 0 3 1 8 1 2 0 6 1 17
5 ΤΣΙΩΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 13 0 2 1 15 0 1 1 16 1 11 1 6 ½ 3 1 7
6 ΠΑΝΑΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 14 1 1 1 3 0 7 1 10 1 2 0 5 1 4 1 11
7 ΦΙΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 15 1 4 1 2 1 6 ½ 1 0 3 ½ 11 ½ 10 0 5
8 ΑΛΗΜΙΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 1 16 0 3 0 10 0 12 1 9 0 4 0 15
9 ΨΩΦΙΜΗ ΜΗΛΙΑ 0 1 1 14 0 4 0 11 0 8 0 13 1 17 1 15 1 12
10 ΚΑΒΑΛΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2 1 13 1 8 1 4 0 6 0 1 1 16 ½ 7 0 3
11 ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΜΑΡΚ 0 3 1 16 0 1 1 9 1 17 0 5 ½ 7 1 13 0 6
12 ΧΑΤΖΗΛΟΪΖΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 0 4 0 15 1 14 1 8 0 2 0 16 0 13 1 17 0 9
13 ΚΑΝΕΤΗ ΑΘΗΝΑ 0 5 0 10 0 16 0 17 1 15 1 9 1 12 0 11 0 1
14 ΚΑΔΙΓΙΟ - ΜΙΡΑΝΤΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΠΑΥΛΟΣ 0 6 0 9 0 12 0 16 0 15
15 ΚΟΥΤΣΙΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ 0 7 1 12 0 5 0 16 0 13 1 17 1 8 0 9 1 14
16 ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 8 0 11 1 13 1 15 0 5 1 12 0 10 1 14 1 2
17 ΣΤΕΡΓΙΩΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 1 13 0 11 0 15 0 9 0 12 0 4