ΑΤ.ΠΡΩΤ/ΤΑ - ΠΡΟΚΡ. ΚΡΗΤΗΣ - ΟΜ. ΧΑΝΙΩΝ - Α -12

Ελβετικό 7 γύρων, ΧΑΝΙΑ

Κωδικός: 113/136

Ημ/νίες: 15/01/2010 - 20/03/2010

  1 2 3 4 5 6 7
1 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ 1 11 1 9 1 5 1 2 1 6 1 3 1 4
2 ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1 12 1 3 1 6 0 1 1 4 1 11 1 5
3 ΜΠΕΧΤΣΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 14 0 2 1 11 1 5 1 13 0 1 0 7
4 ΜΠΑΜΠΙΟΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 1 8 0 5 1 14 1 7 0 2 1 6 0 1
5 ΚΑΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 1 13 1 4 0 1 0 3 1 15 1 8 0 2
6 ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 10 1 7 0 2 1 13 0 1 0 4 1 12
7 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 16 0 6 1 9 0 4 0 11 1 14 1 3
8 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0 4 0 13 1 16 1 12 1 10 0 5 1 11
9 ΑΛΕΥΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1 15 0 1 0 7 ½ 10 0 12 1 13
10 ΞΥΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΦΩΤΙΟΣ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ 0 6 1 16 - 13 ½ 9 0 8 1 15
11 ΒΙΔΑΛΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 0 1 1 15 0 3 1 14 1 7 0 2 0 8
12 ΘΩΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0 2 0 14 1 15 0 8 1 9 1 13 0 6
13 ΚΟΥΤΟΥΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 5 1 8 + 10 0 6 0 3 0 12 0 9
14 ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 3 1 12 0 4 0 11 0 7 - 15
15 ΜΠΟΜΠΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0 9 0 11 0 12 + 16 0 5 0 10 + 14
16 ΚΑΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 0 7 0 10 0 8 - 15