ΠΡΩΤ/ΜΑ ΕΣΣΠ - Α -8 -10

Ελβετικό 7 γύρων, ΠΑΤΡΑ

Κωδικός: 115/146

Ημ/νίες: 24/04/2011 - 30/04/2011

  1 2 3 4 5 6 7
1 ΣΤΕΦΑΝΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1 16 1 9 ½ 3 1 6 ½ 4 1 2 ½ 5
2 ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1 15 1 13 1 6 ½ 4 1 3 0 1 1 7
3 ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΓΙΩΤΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1 18 1 7 ½ 1 1 5 0 2 1 4 1 6
4 ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 12 1 5 1 11 ½ 2 ½ 1 0 3 ½ 8
5 ΖΑΠΑΝΤΕΣ ΠΑΥΛΟΣ 1 19 0 4 1 16 0 3 1 13 1 14 ½ 1
6 ΜΑΛΑΤΑΡΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 1 14 1 10 0 2 0 1 1 18 1 11 0 3
7 ΦΑΛΑΡΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΑΧΙΛΛΕΥΣ 1 17 0 3 1 15 1 18 1 8 0 2
8 ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 1 21 1 13 1 9 0 7 ½ 12 ½ 4
9 ΠΡΟΣΚΕΦΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1 21 0 1 1 14 0 8 0 12 1 15 1 13
10 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 22 0 6 0 18 + 17 0 11 1 17 1 12
11 ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 13 1 19 0 4 1 15 1 10 0 6 1 14
12 ΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 0 4 0 18 1 19 1 16 1 9 ½ 8 0 10
13 ΣΟΛΩΜΟΥ ΛΕΩΝΟΡΑ 1 11 0 2 0 8 1 21 0 5 1 18 0 9
14 ΚΟΛΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 6 1 22 0 9 1 20 1 16 0 5 0 11
15 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 0 2 1 20 0 7 0 11 1 19 0 9 + 21
16 ΚΟΛΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1 1 17 0 5 0 12 0 14 1 21 1 18
17 ΖΕΡΒΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 0 7 0 16 - 10 1 20 0 10 1 19
18 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 3 1 12 1 10 0 7 0 6 0 13 0 16
19 ΠΑΠΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 5 0 11 0 12 0 15 + 20 0 17
20 ΧΑΝΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 15 1 21 0 14 0 17 - 19
21 ΤΣΑΡΟΥΧΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 9 0 8 0 20 0 13 0 16 - 15
22 ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΣ 0 10 0 14