ΟΡΕΝ 2014 ΑΕ ΠΑΤΡΩΝ - ΓΚΡΟΥΠ Γ΄

Ελβετικό 7 γύρων, ΠΑΤΡΑ

Κωδικός: 122/370

Ημ/νίες: 18/10/2014 - 29/11/2014

  1 2 3 4 5 6 7
1 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1 13 1 12 1 6 ½ 8 1 5 1 2 0 3
2 ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 0 4 1 3 1 7 1 6 1 8 0 1 1 9
3 ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0 8 0 2 1 13 1 10 1 12 1 5 1 1
4 ΜΠΕΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 1 2 0 8 1 11 0 5 1 6 ½ 9 1 7
5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 1 7 1 14 1 4 0 1 0 3 1 12
6 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 1 11 1 10 0 1 0 2 0 4 1 14 1 8
7 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 1 9 0 5 0 2 1 14 1 15 1 8 0 4
8 ΦΕΡΤΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 1 3 1 4 1 9 ½ 1 0 2 0 7 0 6
9 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 7 1 13 0 8 1 11 1 10 ½ 4 0 2
10 ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΝΑ 1 15 0 6 1 12 0 3 0 9 ½ 11
11 ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0 6 1 15 0 4 0 9 ½ 10 1 13
12 ΝΤΑΛΑΧΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 1 14 0 1 0 10 1 15 0 3 0 5
13 ΦΕΡΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0 1 0 9 0 3 0 14 1 15 0 11
14 ΣΠΥΡΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 0 12 0 5 0 7 1 13 0 6 0 15
15 ΤΡΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0 10 0 11 0 12 0 7 0 13 1 14