ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ

Η/Γ: 08/2004, ΕΣΟ: 43482 | Fide: 25830210 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 871 0
2022A 871 0
2021B 871 0
2021A 871 0
2020B 871 0
2020A 871 0
2019B 871 0
2019A 871 0
2018B 871 0
2018A 871 0
2017B 871 0
2017A 871 2
2016B 867 2
2016A 843 7
2015B 856 10
2015A 942 8
2014B 1057 3
2014A 1005 0
2013B 1000 0
2013A 1000 0
Παλαιότερα 1000 -

Σύλλογοι