ΝΤΑΣΚΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Η/Γ: 10/2005, ΕΣΟ: 45371 | Fide: 25843044 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 859 0
2021B 859 0
2021A 859 0
2020B 859 0
2020A 859 0
2019B 859 0
2019A 859 0
2018B 859 0
2018A 859 0
2017B 859 0
2017A 859 6
2016B 850 3
2016A 700 1
2015B - 5
2015A - 0
2014B 1000 0
Παλαιότερα 1000 -