ΑΚΡΙΒΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Η/Γ: 02/2007, ΕΣΟ: 46040 | Fide: 25861212 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022A 1004 0
2021B 1004 18
2021A 948 0
2020B 948 0
2020A 948 0
2019B 948 0
2019A 948 0
2018B 948 0
2018A 948 25
2017B 1008 20
2017A 1059 21
2016B - 3
2016A 947 3
2015B - 0
2015A - 0
2014B - 0
Παλαιότερα -