ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Η/Γ: 07/2007, ΕΣΟ: 46231 | Fide: 25848240 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 939 0
2022B 939 1
2022A 943 1
2021B 948 4
2021A 975 0
2020B 975 0
2020A 975 0
2019B 975 0
2019A 975 2
2018B 991 8
2018A 1039 4
2017B 1131 8
2017A - 2
2016B 1150 0
2016A 1150 2
2015B 1120 2
2015A - 0
Παλαιότερα -