ΜΑΛΙΑΧΟΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Η/Γ: 12/2006, ΕΣΟ: 46365 | Fide: 25888773 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 1050 0
2023Α 1050 0
2022B 1050 0
2022A 1050 0
2021B 1050 0
2021A 1050 0
2020B 1050 0
2020A 1050 6
2019B - 3
2019A - 0
2018B - 0
2018A - 0
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -