ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 46546, Fide: 25849557

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2020B 838 0
2020A 838 4
2019B 830 9
2019A 860 0
2018B 830 5
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι