ΤΑΟΥΣΙΑΝΗΣ ΗΛΙΑΣ

Η/Γ: 02/2009, ΕΣΟ: 46546 | Fide: 25849557 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023B 879 0
2023Α 879 0
2022B 879 3
2022A 851 1
2021B 854 5
2021A 838 0
2020B 838 0
2020A 838 4
2019B 830 9
2019A 860 0
2018B 830 5
2018A 830 5
2017B - 0
2017A - 0
2016B - 0
2016A - 0
2015B - 0
2015A - 0
Παλαιότερα -

Σύλλογοι