ΒΟΥΓΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Η/Γ: 11/1989, ΕΣΟ: 46964 | Fide: 25860100 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2023Α 966 0
2022B 966 0
2022A 966 0
2021B 966 0
2021A 966 0
2020B 966 0
2020A 966 0
2019B 966 0
2019A 966 0
2018B 966 0
2018A 966 0
2017B 966 0
2017A 966 8
2016B 965 0
2016A 965 1
2015B 965 1
Παλαιότερα -