ΤΖΙΟΥΡΝΑΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ

Η/Γ: 05/2005, ΕΣΟ: 47391 | Fide: 25857436 | Τέλος Ανανέωσης Δελτίου

Ιστορικό

Περίοδος ΕΛΟ Παρτίδες
2022B 1053 0
2022A 1053 0
2021B 1053 0
2021A 1053 0
2020B 1053 0
2020A 1053 0
2019B 1053 2
2019A 1071 16
2018B 1034 0
2018A 1034 3
2017B 1020 13
2017A 966 12
2016B 950 13
2016A 1013 4
2015B - 0
Παλαιότερα -